KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Vesilahti Linnankallio
922400013
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Infotaulu: ei määritelty
Kyltti: ei
Viitoitettu: ei
Maankäyttö
  Alue on metsätalousmaana, osittain virkistyskäytössä. Maanomistajan mukaan alueelle ei ole suunnitelmissa lisähyödyntämistä. Osa-alueen Linnavuori entinen maankäyttö: Alue on ollut metsätalousmaana. 1970-luvulla linnavuoren N- ja NW-puolisille alueille on rakennettu kesämökkiasutusta. Tällöin on tehty myös linnavuoren SW-puolelta kulkeva yksityistie. ja nykyinen maankäyttö: Alue on nykyisin metsätalousmaana, osittain virkistyskäytössä.  
Varustus
  Tie kohteeseen (henkilöautokäyttöön sopiva) (Linnavuoren juurelle johtaa hyvä sorapintainen yksityistie.). Polkuja kohteessa (Linnavuoren laella kulkee paikoin hyväkuntoinen polku.). Opastusrakenteita (muinaisjäännökseen liittyviä) (Alueella on huonokuntoinen Vesilahden kunnan pystyttämä opastaulu.). Pysäköintipaikka (Linnavuoren juurelle on mahdollisuus jättää ha.).  
Käyttömahdollisuudet
  Soveltuu paikalliseksi nähtävyyskohteeksi. Matkailukäyttöä rajoittavat sijainti yksityisalueella ja lähistöllä sijaitsevat kesämökit. Linnavuori on eräs Vesilahden kunnan markkinoiman "Klaus Kurjen tien" kohteista. Soveltuu hyvin paikalliseksi opetuskohteeksi, aiheena oman kotiseudun esihistoria.

Linnavuoren pohjois-, koillis- ja kaakkoisrinteet ovat jyrkkiä, kivikkoisia ja vaikeakulkuisia. Helpoin pääsy linnavuorelle on lounais- ja etelärinteiltä. Linnavuoren laki on helppokulkuista.
 
 

© Museovirasto