Museovirasto
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
suomeksi
bläddra VARK-onråden på kartan  till förstasidan
   
 

VARK-hörande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläget
 
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
  objekt enligt sjöbevakningsektion
   
  Cuozáhagat sámiid ruovttuguovllus
  Cuosâttuvah sämmilij päikkikuávlust
  Pääi´ǩ sä´mmlai dommvuu´dest
   
  Guide till det arkeologiska kulturarvet
(på finska)
  Den arkeologiska kronologin i Finland
(på finska)
   
 

Objekt enligt NTM-central

   
  VARK-områden objekt från fornlämningsregistret
ej definierad
NTM-centralen i Birkaland 69 95
NTM-centralen i Egentliga Finland 119 136
NTM-centralen i Kajanaland 34 39
NTM-centralen i Lappland 107 187
NTM-centralen i Mellersta Finland 30 38
NTM-centralen i Norra Karelen 34 36
NTM-centralen i Norra Savolax 42 52
NTM-centralen i Norra Österbotten 85 116
NTM-centralen i Nyland 151 241
NTM-centralen i Satakunta 58 69
NTM-centralen i Sydöstra Finland 91 116
NTM-centralen i Södra Savolax 48 57
NTM-centralen i Södra Österbotten 22 23
NTM-centralen i Tavastland 56 95
NTM-centralen i Österbotten 66 92

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer