Museovirasto
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
suomeksi
bläddra VARK-onråden på kartan  till förstasidan
   
 

VARK-hörande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläget
 
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
  objekt enligt sjöbevakningsektion
   
  Cuozáhagat sámiid ruovttuguovllus
  Cuosâttuvah sämmilij päikkikuávlust
  Pääi´ǩ sä´mmlai dommvuu´dest
   
  Guide till det arkeologiska kulturarvet
(på finska)
  Den arkeologiska kronologin i Finland
(på finska)
   
 

Objekt enligt landskap

   
  VARK-områden objekt från fornlämningsregistret
Birkaland 69 95
Egentliga Finland 119 136
Egentliga Tavastland 19 44
Ej definierad
Kajanaland 34 39
Kymmenedalen 56 80
Lappland 107 187
Mellersta Finland 30 38
Mellersta Österbotten 24 37
Norra Karelen 37 40
Norra Savolax 39 48
Norra Österbotten 85 116
Nyland 151 241
Päijänne-Tavastland 37 51
Satakunta 58 69
Södra Karelen 35 36
Södra Savolax 48 57
Södra Österbotten 22 23
Österbotten 43 55

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer