Museovirasto
KULTURMILJÖNS TJÄNSTEPORTAL
suomeksi
bläddra VARK-onråden på kartan  till förstasidan
   
 

VARK-hörande

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beläget
 
 
   
 
 
   
  objekt enligt landskap
  objekt enligt ansvarsmuseum
  objekt enligt NTM-central
  objekt enligt sjöbevakningsektion
   
  Cuozáhagat sámiid ruovttuguovllus
  Cuosâttuvah sämmilij päikkikuávlust
  Pääi´ǩ sä´mmlai dommvuu´dest
   
  Guide till det arkeologiska kulturarvet
(på finska)
  Den arkeologiska kronologin i Finland
(på finska)
   

Välkommen att bekanta dig med VARK-områdenas hörandematerial!

Syftet med webbplatsen är att ge omfattande information om arkeologiska områden som är av riksintresse och om deras urvalskriterier.

VARK-områdenas urval grundar sig på en inventering som statsrådet kan godkänna som en del av de riksomfattande målen för områdesanvändningen (VAT). Inventeringen omfattar hela Finland med undantag av landskapet Åland.

Hörandet gäller 1011 föreslagna VARK-området som sammanlagt innehåller 1392 objekt i fornlämningsregistret (26.10.2022). Objektbeskrivningarna tillhandahålls på svenska i de kommuner där svenska är ett officiellt språk.

Respons om VARK-områdena kan ges för respektive område via ingångssidan. Vi ber dig att ge sådan respons som gäller hela projektet i utlåtandetjänsten. Hörandet är öppet den 1.3.–14.4.2023.

Materialet för hörandet på Museiverkets hemsida

Mer information om VARK-projektet
Webbplatsens användningsinstruktion

siirry Lausuntopalveluun
 

© Museiverket
tillgänglighetsutlåtande
sekretesspolicyer